Đồ chơi búp bê

 Xe gia đình búp bê Licca Xe gia đình búp bê Licca
 Bộ bếp Licca LF-06 Bộ bếp Licca LF-06
 Standing Vehicle Licca-Way Standing Vehicle Licca-Way
 Princess Yellow Rose Princess Yellow Rose
 Princess Purple Papillon Princess Purple Papillon
 Princess Emerald Dress Set Princess Emerald Dress Set
 Prince Haruto Doll Set Prince Haruto Doll Set
Hết hàng
 Manequin (dress stand Manequin (dress stand
 LW-07 Pet & Pair Dress set LW-07 Pet & Pair Dress set
 Licca Aqua Curl Misaki Dx Set Licca Aqua Curl Misaki Dx Set
 LD-17 Licca Bijou RIDER CUTE LD-17 Licca Bijou RIDER CUTE
 LD-13 Licca Loves Hello Kitty LD-13 Licca Loves Hello Kitty
 LD-09 Shooting Star LD-09 Shooting Star
 LD-04 Aqua Shining LD-04 Aqua Shining
 LD-03 Prism Pink LD-03 Prism Pink
 LD-02 Room bag set LD-02 Room bag set
 LD-01 Licca Gift Doll Set LD-01 Licca Gift Doll Set
 KIRA CHANGE Licca KIRA CHANGE Licca
 Aqua Curl Mist Dresser Aqua Curl Mist Dresser
 Aqua Curl Misaki Aqua Curl Misaki