Chiến đấu nảy lửa

-30%
 B-34 Bộ Con Quay Victory Valkyrie. B.V B-34 Bộ Con Quay Victory Valkyrie. B.V
-50%
 B-40 Beybladeburst Launcher Grip B-40 Beybladeburst Launcher Grip
-30%
 B-35 Bộ Con Quay Storm Sprigan. K.U B-35 Bộ Con Quay Storm Sprigan. K.U
 B-09 Sàn Đấu B-09 Sàn Đấu
-30%
 B-36 Con Quay Đơn Rising Ragnaruk. G.R B-36 Con Quay Đơn Rising Ragnaruk. G.R
 B-03 Bộ Con Quay Ragna B-03 Bộ Con Quay Ragna
-30%
 B-46 Con Quay Đơn Obeliskodin. T.X B-46 Con Quay Đơn Obeliskodin. T.X
-30%
 B-04 Bộ Con Quay Kerberos B-04 Bộ Con Quay Kerberos

B-04 Bộ Con Quay Kerberos

265,300₫ 379,000₫

-30%
 B-37 Con Quay Đơn Kayser Kerbeus. L.P B-37 Con Quay Đơn Kayser Kerbeus. L.P
-30%
 B-44 Con Quay Đơn Holly Horusood. U.C B-44 Con Quay Đơn Holly Horusood. U.C
-30%
 B-23 Bộ Con Quay Xcalibus B-23 Bộ Con Quay Xcalibus

B-23 Bộ Con Quay Xcalibus

279,300₫ 399,000₫

-30%
 B-12 Bộ Con Quay Deathsizer B-12 Bộ Con Quay Deathsizer

B-12 Bộ Con Quay Deathsizer

265,300₫ 379,000₫

-30%
 B-42 Con Quay Đơn Dark Deathscyther. F.J B-42 Con Quay Đơn Dark Deathscyther. F.J
 B-19 Sàn Đấu B-19 Sàn Đấu
-30%
 B-56 Con Quay Đơn Unlock Unicorn. D.N B-56 Con Quay Đơn Unlock Unicorn. D.N
-50%
 B-45 Tay Quay Beyblade B-45 Tay Quay Beyblade

B-45 Tay Quay Beyblade

99,500₫ 199,000₫

 B-39 Tay Quay Beyblade (Trắng) B-39 Tay Quay Beyblade (Trắng)