56 Vulpix Alolan

56 Vulpix Alolan

SKU: TM-614692
99,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Hello Pika! (Pikachu biết nói)  Hello Pika! (Pikachu biết nói)
 08 Fennekin  08 Fennekin

08 Fennekin

99,000₫

 07 Chespin  07 Chespin

07 Chespin

99,000₫

 63 Jigglypuff ver.  63 Jigglypuff ver.
 56 Vulpix Alolan