Hạt AQB màu vàng (loại kim cương)

Hạt AQB màu vàng (loại kim cương)

SKU: AQB-32688
139,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Hạt AQB Màu Xanh Nhạt (Loại Tròn)  Hạt AQB Màu Xanh Nhạt (Loại Tròn)
 Hạt AQB màu xanh lá (loại kim cương)  Hạt AQB màu xanh lá (loại kim cương)
 Hạt AQB Màu Nâu (Loại Tròn)  Hạt AQB Màu Nâu (Loại Tròn)
 Hạt AQB màu nâu (loại kim cương)  Hạt AQB màu nâu (loại kim cương)
 Hạt AQB màu vàng (loại kim cương)