Bộ Ba Chiến Binh Bakugan Starter Pack 2 Và Thẻ Hình Bổ Sung

Bộ Ba Chiến Binh Bakugan Starter Pack 2 Và Thẻ Hình Bổ Sung

SKU: 123958
849,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Chiến Binh Sư Tử Hydorous Blue  Chiến Binh Sư Tử Hydorous Blue
 Siêu Chiến Binh Thủy Quái Dx Serpenteze Red  Siêu Chiến Binh Thủy Quái Dx Serpenteze Red
 Siêu Chiến Binh Thiên Mã Dx Pegatrix White  Siêu Chiến Binh Thiên Mã Dx Pegatrix White
 Siêu Chiến Binh Sư Tử Dx Hydorous Blue  Siêu Chiến Binh Sư Tử Dx Hydorous Blue
 Bộ Ba Chiến Binh Bakugan Starter Pack 2 Và Thẻ Hình Bổ Sung