BỘ 9 CON QUAY BEYBLADE BURST KỶ NIỆM 20 NĂM

BỘ 9 CON QUAY BEYBLADE BURST KỶ NIỆM 20 NĂM

SKU: TM-123903
-40% 1,194,000₫ 1,990,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

-40%
 B-41 Bộ Con Quay Beyblade Wild Wyvern. V.O  B-41 Bộ Con Quay Beyblade Wild Wyvern. V.O
-40%
 B-35 Bộ Con Quay Beyblade Storm Sprigan. K.U  B-35 Bộ Con Quay Beyblade Storm Sprigan. K.U
-40%
 B-98 Bộ 4 con quay Beyblade Customize Set V2  B-98 Bộ 4 con quay Beyblade Customize Set V2
 BỘ 9 CON QUAY BEYBLADE BURST KỶ NIỆM 20 NĂM