Chiến Binh Rồng Lửa Dragonoid Red

SKU: 123965
199,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Chiến Binh Sư Tử Hydorous Blue  Chiến Binh Sư Tử Hydorous Blue
 Siêu Chiến Binh Thủy Quái Dx Serpenteze Red  Siêu Chiến Binh Thủy Quái Dx Serpenteze Red
 Siêu Chiến Binh Thiên Mã Dx Pegatrix White  Siêu Chiến Binh Thiên Mã Dx Pegatrix White
 Siêu Chiến Binh Sư Tử Dx Hydorous Blue  Siêu Chiến Binh Sư Tử Dx Hydorous Blue
 Siêu Chiến Binh Sói 3 Đầu Dx Howlkor Black  Siêu Chiến Binh Sói 3 Đầu Dx Howlkor Black
 Siêu Chiến Binh Rồng Lửa Dx Dragonoid Red  Siêu Chiến Binh Rồng Lửa Dx Dragonoid Red
 Chiến Binh Thiên Mã Pegatrix White  Chiến Binh Thiên Mã Pegatrix White
 Chiến Binh Rồng Lửa Dragonoid Red
 Chiến Binh Rồng Lửa Dragonoid Red