Combo Tomica Build City 1 Shop + 1 Gas Station + 2 xe BP

Combo Tomica Build City 1 Shop + 1 Gas Station + 2 xe BP

SKU: COMBOBUILDCITY799
-37% 799,000₫ 1,276,000₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 01 Tomica Skyline Turbo  01 Tomica Skyline Turbo
 01 Toyota Avanza  01 Toyota Avanza
 02-07 Subaru Impreza Policecar (Box'17  02-07 Subaru Impreza Policecar (Box'17
 05 Chevrolet Corvette  05 Chevrolet Corvette
 06-10 Subaru BRZ  06-10 Subaru BRZ
 07 Impreza WRX  07 Impreza WRX
 07 Volkswagen Type 2  07 Volkswagen Type 2
 08 Nissan Cima  08 Nissan Cima
 Combo Tomica Build City 1 Shop + 1 Gas Station + 2 xe BP