Driven bulldozer, mid-sized

SKU: WH1004Z
849,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Driven micro telehandler  Driven micro telehandler
 Driven micro steam roller  Driven micro steam roller
 Driven micro helicopter  Driven micro helicopter
 Driven micro flatbed truck  Driven micro flatbed truck
 Driven bulldozer, mid-sized
 Driven bulldozer, mid-sized
 Driven bulldozer, mid-sized