Xe rác (lớn)

Xe rác (lớn)

SKU: WH1000Z
1,549,000₫

Sản phẩm liên quan

 Xe rác (nhỏ)  Xe rác (nhỏ)
 Xe trộn xi măng (nhỏ)  Xe trộn xi măng (nhỏ)
 Xe ủi đất (nhỏ)  Xe ủi đất (nhỏ)
 Xe cứu hoả (lớn)  Xe cứu hoả (lớn)
 Xe rác (lớn)