Xe cứu hoả (lớn)

Xe cứu hoả (lớn)

SKU: WH1001Z
1,849,000₫

Sản phẩm liên quan

 Xe xúc (vừa)  Xe xúc (vừa)
 Xe ủi đất (vừa)  Xe ủi đất (vừa)
 Xe nâng càng (nhỏ)  Xe nâng càng (nhỏ)
 Xe lu (nhỏ)  Xe lu (nhỏ)

Xe lu (nhỏ)

399,000₫

 Xe cứu hoả (lớn)