Xe trộn xi măng (nhỏ)

Xe trộn xi măng (nhỏ)

SKU: WH1014Z Hết hàng
399,000₫

Sản phẩm liên quan

Hết hàng
 Xe xúc (vừa)  Xe xúc (vừa)
Hết hàng
 Xe ủi đất (vừa)  Xe ủi đất (vừa)
Hết hàng
 Xe rác (lớn)  Xe rác (lớn)

Xe rác (lớn)

1,549,000₫

Hết hàng
 Xe cứu hoả (lớn)  Xe cứu hoả (lớn)
 Xe trộn xi măng (nhỏ)