Xe nâng càng (nhỏ)

Xe nâng càng (nhỏ)

SKU: WH1016Z
399,000₫

Sản phẩm liên quan

 Xe ủi đất (vừa)  Xe ủi đất (vừa)
 Xe xúc (vừa)  Xe xúc (vừa)
 Xe cứu hoả (lớn)  Xe cứu hoả (lớn)
 Xe ủi đất (nhỏ)  Xe ủi đất (nhỏ)
 Xe nâng càng (nhỏ)