Foldscope - Kính hiển vi giấy

SKU: 670641
120,000₫

Mô tả

 Foldscope - Kính hiển vi giấy
 Foldscope - Kính hiển vi giấy
 Foldscope - Kính hiển vi giấy