Hello Pika! (Pikachu biết nói)

SKU: TM-113881
579,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Moncolle #78 Meltan  Moncolle #78 Meltan
 Moncolle #77 Greninja  Moncolle #77 Greninja
 Moncolle #72 Charizard  Moncolle #72 Charizard
 09 Froakie  09 Froakie

09 Froakie

99,000₫

 Hello Pika! (Pikachu biết nói)
 Hello Pika! (Pikachu biết nói)
 Hello Pika! (Pikachu biết nói)
 Hello Pika! (Pikachu biết nói)
 Hello Pika! (Pikachu biết nói)
 Hello Pika! (Pikachu biết nói)
 Hello Pika! (Pikachu biết nói)