Siêu Chiến Binh Rồng Lửa Dx Dragonoid Red

Siêu Chiến Binh Rồng Lửa Dx Dragonoid Red

SKU: 124009
299,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Siêu Chiến Binh Sư Tử Dx Hydorous Blue  Siêu Chiến Binh Sư Tử Dx Hydorous Blue
 Siêu Chiến Binh Thiên Mã Dx Pegatrix White  Siêu Chiến Binh Thiên Mã Dx Pegatrix White
 Siêu Chiến Binh Thủy Quái Dx Serpenteze Red  Siêu Chiến Binh Thủy Quái Dx Serpenteze Red
 Chiến Binh Sư Tử Hydorous Blue  Chiến Binh Sư Tử Hydorous Blue
 Siêu Chiến Binh Rồng Lửa Dx Dragonoid Red