Siêu Chiến Binh Thiên Mã Dx Pegatrix White

Siêu Chiến Binh Thiên Mã Dx Pegatrix White

SKU: 124887
299,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Chiến Binh Rồng Bá Vương Dragonoid Maximus  Chiến Binh Rồng Bá Vương Dragonoid Maximus
 Chiến Binh Rồng Lửa Dragonoid Red  Chiến Binh Rồng Lửa Dragonoid Red
 Chiến Binh Thiên Mã Pegatrix White  Chiến Binh Thiên Mã Pegatrix White
 Siêu Chiến Binh Thiên Mã Dx Pegatrix White