Siêu Chiến Binh Thiên Mã Dx Pegatrix White

SKU: 124887
299,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Chiến Binh Rồng Bá Vương Dragonoid Maximus  Chiến Binh Rồng Bá Vương Dragonoid Maximus
 Chiến Binh Rồng Lửa Dragonoid Red  Chiến Binh Rồng Lửa Dragonoid Red
 Chiến Binh Thiên Mã Pegatrix White  Chiến Binh Thiên Mã Pegatrix White
 Siêu Chiến Binh Rồng Lửa Dx Dragonoid Red  Siêu Chiến Binh Rồng Lửa Dx Dragonoid Red
 Siêu Chiến Binh Sói 3 Đầu Dx Howlkor Black  Siêu Chiến Binh Sói 3 Đầu Dx Howlkor Black
 Chiến Binh Giáp Sĩ Lửa Cyndeous Red  Chiến Binh Giáp Sĩ Lửa Cyndeous Red
 Siêu Chiến Binh Thiên Mã Dx Pegatrix White
 Siêu Chiến Binh Thiên Mã Dx Pegatrix White