Trò chơi rút thanh

Trò chơi rút thanh

SKU: 10339
198,000₫

Đồ Chơi Gỗ Colligo - Trò Chơi Rút Thanh 10339

 • Sử dụng sản phẩm dưới sự giám sát của cha mẹ
 • Người chơi tung cục xúc xắc có sáu màu, nếu màu nào xuất hiện thì phải rút thanh gỗ màu đó và đặt thanh gỗ vừa rút ra đó lên trên đỉnh mà không làm đổ tháp.
 • Trò chơi tiếp tục như vậy, với mỗi lượt của từng người chơi cho đến khi tháp đổ.
 • Xếp tháp : Phụ huynh sẽ hướng dẫn các bé xây dựng tòa tháp thật cao từ 48 thanh gỗ màu sắc bằng cách rút và sắp xếp khéo léo các thanh gỗ chồng lên nhau xen kẽ một cách thẳng đứng và nằm ngang sao cho cao nhất có thể.

Đồ Chơi Gỗ Colligo - Trò Chơi Rút Thanh 10339

 • Sử dụng sản phẩm dưới sự giám sát của cha mẹ
 • Người chơi tung cục xúc xắc có sáu màu, nếu màu nào xuất hiện thì phải rút thanh gỗ màu đó và đặt thanh gỗ vừa rút ra đó lên trên đỉnh mà không làm đổ tháp.
 • Trò chơi tiếp tục như vậy, với mỗi lượt của từng người chơi cho đến khi tháp đổ.
 • Xếp tháp : Phụ huynh sẽ hướng dẫn các bé xây dựng tòa tháp thật cao từ 48 thanh gỗ màu sắc bằng cách rút và sắp xếp khéo léo các thanh gỗ chồng lên nhau xen kẽ một cách thẳng đứng và nằm ngang sao cho cao nhất có thể.

Đồ Chơi Gỗ Colligo - Trò Chơi Rút Thanh 10339

 • Sử dụng sản phẩm dưới sự giám sát của cha mẹ
 • Người chơi tung cục xúc xắc có sáu màu, nếu màu nào xuất hiện thì phải rút thanh gỗ màu đó và đặt thanh gỗ vừa rút ra đó lên trên đỉnh mà không làm đổ tháp.
 • Trò chơi tiếp tục như vậy, với mỗi lượt của từng người chơi cho đến khi tháp đổ.
 • Xếp tháp : Phụ huynh sẽ hướng dẫn các bé xây dựng tòa tháp thật cao từ 48 thanh gỗ màu sắc bằng cách rút và sắp xếp khéo léo các thanh gỗ chồng lên nhau xen kẽ một cách thẳng đứng và nằm ngang sao cho cao nhất có thể.
 Trò chơi rút thanh