Hạt AQB màu xanh dương (loại tròn)

Hạt AQB màu xanh dương (loại tròn)

SKU: AQB-32568
139,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Khay mẫu AQB (xếp hạt)  Khay mẫu AQB (xếp hạt)
 Hạt AQB_ Mega Bead (24 màu)  Hạt AQB_ Mega Bead (24 màu)
 Hạt AQB màu trắng (loại tròn)  Hạt AQB màu trắng (loại tròn)
 Hạt AQB màu tím (loại tròn)  Hạt AQB màu tím (loại tròn)
 Hạt AQB màu xanh dương (loại tròn)